• header2a
 • header-bouw V3
 • header-zorg
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers

ZZP’ers meer kans via coöperatie

ZZP'ers hebben meer kans op opdrachten via samenwerking in coöperatie

DEN HAAG, 20141113 -- In Nederland zijn inmiddels meer dan een miljoen kleine ondernemers die in ondernemingsvorm als zzp'er of freelance worden gevoerd. De kleine ondernemers zoals eenmanszaken, freelancers en zzp'ers leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Deze kleine ondernemers hebben echter vaak relatief kleine kansen bij aanbestedingen voor hun opdrachten. Referenties, garanties voor continuïteit en de beperkte scope van activiteiten pakken vaak negatief uit voor de ZZP'er en freelancer bij het verwerven van aanbestedingen.

Onderling samenwerken om grotere opdrachten te verwerven is voor veel ZZP'ers en freelancers een noodzaak. Het organiseren van de samenwerking is voor de kleine zelfstandige ook van wezenlijk belang. De keuze om via een gezamenlijke rechtsvorm en als entiteit naar buiten te treden levert veel voordeel op. "Niet alleen is er het voordeel bij grotere opdrachten en aanbestedingen, maar vooral is een gezamenlijke ondernemingsvorm een definitieve oplossing voor de aankomende veranderingen van VAR naar BGL (Beschikking geen loonheffing). In 2015 verwachten we een vergaande verandering van de VAR (BGL) waarbij veel strengere eisen aan de arbeidsrelatie worden gesteld. Hierdoor loopt de ZZP'er al snel tegen problemen met betrekking tot de opdrachtverstrekking aan. De nieuwe regelgeving vereist een adequate inzage van de opdrachtgever in het zelfstandige ondernemerschap van de ZZP'er en freelancer. Met een juiste toepassing van de coöperatie kan relatief eenvoudig de arbeidsrelatie met behoud van het ondernemerschap van de ZZP'er en freelancer behouden blijven", aldus Bert Willems, partner bij Scoreflex.

Samenwerkingsvoordelen voor ZZP'ers en freelancers:

 • Opbouwen bedrijfswaarde
 • Meer continuïteit voor de opdrachtgever
 • Bedrijfsaansprakelijkheid kan collectief worden geregeld
 • Beter beschermd tegen de nieuwe regelgeving omtrent VAR en BGL
 • ZZP'ers behouden hun zelfstandigheid
 • Meer commerciële slagkracht
 • Mogelijkheden van collectieve inkoop van acquisitie, administratie en incasso
 • Beter kunnen inspelen op de economische vernieuwing
 • Meer kennis onderling ter beschikking
 • Verminderen kosten

De coöperatie als oplossing
ZZP'ers, freelancers en kleinere ondernemers kunnen samen een nieuwe rechtspersoon oprichten om te voldoen aan de strenge eisen van opdrachtgevers en bij aanbestedingen. "De deelnemers behouden hun eigen identiteit, werkzaamheden en zelfstandigheid. Een ander voordeel zijn de oprichtingskosten voor een coöperatie die niet hoog zijn", aldus Bert Willems.

Bert geeft uitleg: "de leden van de coöperatie kunnen gezamenlijke afspraken maken over gemeenschappelijke zaken zoals marketing, acquisitie, administratie en bijvoorbeeld fiscale zaken. Als er zich een potentiële opdracht voordoet kunnen de leden gezamenlijk een offerte maken. De coöperatie brengt die offerte uit, maar niet voordat de betrokken leden onderling een werkverdeling en de bijbehorende aansprakelijkheden hebben vastgelegd. De opdrachtgever gaat vervolgens het contract aan met de coöperatie. De betrokken leden factureren aan de coöperatie, de coöperatie factureert aan de opdrachtgever en betaalt de leden uit, zodra de opdrachtgever heeft betaald. Voor de opdrachtgever betekent het dat deze één aanspreekpunt heeft en niet de onderlinge afstemming tussen de verschillende zzp'ers en freelancers hoeft te regelen".

Welke vragen kunnen deze kleine zelfstandige zich allemaal stellen:

 • Wat voor rechtsvorm kies je en hoe werkt het met aansprakelijkheid?
 • Hoe verdeel je de verantwoordelijkheden onderling?
 • Wat gebeurt er als er een partner wegvalt of als je ruzie krijgt?
 • Hoe verdeel je de kosten en de opbrengsten?
 • Krijgt degene die een opdracht aandraagt hiervoor een extra beloning?
 • Wat te doen bij uitbesteding van werkzaamheden?
 • Hoe regel je praktische zaken zoals het financiële beheer en fiscale zaken?

De voordelen voor opdrachtgevers zijn evident volgens Bert Willems: "Wie zijn opdracht gunt aan een samenwerkingsverband krijgt een groep zeer gemotiveerde professionals in huis, zonder dat er hoge overheadkosten worden doorbelast. Daarnaast wordt de opdrachtgever niet met de medeverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de BGL geconfronteerd. De coöperatie biedt de opdrachtgever de mogelijkheid iedere ZZP'er en freelancer voorafgaand aan de opdracht te accrediteren voor de werkzaamheden. Hiermee is de opdrachtgever verzekerd dat alle ZZP'ers die hij of zij inhuurt gegarandeerd volgens de geldende wetgeving zijn werkzaamheden verricht."

Scoreflex
Scoreflex helpt ZZP'ers en freelancers om samenwerkingsentiteiten zoals coöperaties kwalitatief te realiseren. "Scoreflex neemt de zorgen uit handen voor zzp'ers en freelancers en zorgt voor een degelijke fiscale en administratieve ondersteuning. Wij hebben zeer veel ervaring op het gebied van coöperaties en arbeidsrelaties met ZZP'ers. Het doel van Scoreflex is de risico's te minimaliseren en als kennispartner voor de opdrachtgevers te fungeren. Scoreflex richt in onderling overleg het administratie- en factureringsproces in voor de opdrachtgever en ZZP'ers, zowel voor zelfstandige ZZP'ers als ZZP'ers in coöperatief verband. Bijkomend voordeel van onze dienst is de kostenbesparing", aldus Bert Willems.

 

Wilt u vrijblijvend meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.