• header2a
 • header-bouw V3
 • header-zorg
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers

Ingrijpende veranderingen regelgeving VAR voor ZZP’ers

De veranderende regelgeving
leidt tot minder opdrachten en
minder zzp'ers

In de loop van 2015 gaat de aanvraag van de VAR digitaal verlopen. De vragenlijst zal ook uitgebreid worden. Uw opdrachtgever zal een deel van de vragen op juistheid en volledigheid moeten controleren. Hiermee wordt uw opdrachtgever medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Bij het ingaan van de nieuwe regeling wordt de VAR vervangen door de Beschikking Geen Loonbelasting (BGL).

In de loop van 2015 wordt uw opdrachtgever verplicht uw digitale VAR-aanvraag te controleren en bevestigen.

In de loop van de 2015 gaat de aanvraagprocedure voor de VAR veranderen. Via de website van de Kamer van Koophandel moet u straks online de aanvraag voor uw VAR doen. Dit betekent dat de belastingdienst aansluitend eenvoudig online controles kan uitvoeren. De VAR-aanvraag wordt ook uitgebreider.
U wordt verplicht additioneel 15 extra vragen te beantwoorden die u vervolgens aan opdrachtgever ter controle en bevestiging voorlegt.
Door het controleren en bevestigen van de aanvraag wordt uw opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de feitelijke juistheid van de antwoorden.
De extra vragen zijn gericht op de beoordeling van uw ondernemerschap en zelfstandigheid. Als uw opdrachtgever de aanvraag BGL niet bevestigt loopt uw cliënt grote fiscale- en financiële risico's. Uw arbeidsrelatie komt zwaar daardoor zwaar onder druk te staan en u dient terdege rekening te houden met stop op uw werkzaamheden.

U wordt de dupe van de nieuwe regelgeving. Draait u straks voor de kosten op?

Beslissende invloed

Uw opdrachtgever moet onder de nieuwe regelgeving uw antwoorden op de vragen op juistheid controleren en bevestigen. Dat vergt inzage in uw administratie en de omvang van het aantal opdrachtgevers in uw administratie. Uw opdrachtgever zal in ieder geval goed op de hoogte moeten zijn van de kwaliteit van uw ondernemerschap. Denkt u aan de volgende zaken:

 • Onder welke arbeidsvoorwaarden werkt u?
 • Klopt uw identiteit wel?
 • Zijn de afspraken over de opdracht en de uit te voeren werkzaamheden wel gekwalificeerd als afspraken tussen een opdrachtgever en zzp'er, of is er sprake van een loondienstverband?
 • Kwalificeert het soort opdracht zich wel als een overeenkomst tussen opdrachtgever en zzp'er, of is er sprake van een loondienstverband?
 • Is er bij u sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal?
 • Neemt u structureel deel aan het economische verkeer?
 • Is er bij u sprake van ondernemersrisico?
 • Heeft u voldoende opdrachten (drie of meer van gelijksoortige omvang)?
 • Is de omvang van de omzet van uw grootste niet groter dan 70% van de totale omzet?
 • Is er bij u sprake van debiteuren- en incassorisico?
 • Is er bij u sprake van aansprakelijkheidsrisico?
 • Is er bij u sprake van arbeidsongeschiktheidsrisico?

Al deze vragen kan uw cliënt niet zonder inzage in uw bedrijf en in uw administratie controleren en bevestigen. De controle is geen momentopname maar is doorlopend gedurende het gehele jaar.

Heeft u vragen of wilt u advies over de VAR regelgeving, neem dan vrijblijvend contact met ons op: