• header2a
 • header-bouw V3
 • header-zorg
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers

Ingrijpende veranderingen regelgeving VAR voor ZZP’ers en ZZP opdrachtgevers

Opdrachtgevers worden voortaan
ook zelf aansprakelijk
voor de inhuur van ZZP'ers!

In de loop van 2015 gaat de aanvraag van de VAR digitaal verlopen. De vragenlijst zal ook uitgebreid worden. De opdrachtgever zal een deel van de vragen op juistheid en volledigheid moeten controleren. Hiermee wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Bij het ingaan van de nieuwe regeling wordt de VAR vervangen door de Beschikking Geen Loonbelasting (BGL).

In de loop van 2015 moet ook u digitaal een VAR-aanvraag controleren en bevestigen voor iedere ZZP'er waar u mee samenwerkt

In de loop van de 2015 gaat de aanvraagprocedure voor de VAR veranderen.
Via de website van de Kamer van Koophandel moet de ZZP'er straks online de aanvraag voor zijn VAR doen. Dit betekent dat de belastingdienst aansluitend eenvoudig online controles kan uitvoeren.
De VAR-aanvraag wordt ook uitgebreider.
De ZZP'er moet 15 extra vragen beantwoorden die u vervolgens als opdrachtgever moet controleren. Door het controleren en bevestigen van de aanvraag wordt u als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de feitelijke juistheid van de antwoorden.
De extra vragen zijn gericht op de zelfstandigheid van de ZZP'er en zijn of haar werkzaamheden.
Als u niet beiden de digitale aanvraag ondertekent, kunt u als opdrachtgever de ZZP'er niet inhuren zonder een fiscaal en sociaal juridisch risico te lopen.

ZZP'ers zijn soms niet zo zelfstandig als u denkt. Draait u straks voor de kosten op?

Beslissende invloed

Wat zijn dan de feiten waar u kennelijk straks een uitspraak over moet doen? Waar kunt u aansprakelijk voor gesteld worden?
U zult in ieder geval goed op de hoogte moeten zijn van het ondernemerschap van de ZZP'er die u wilt inhuren. Denkt u aan de volgende zaken:

 • Onder welke arbeidsvoorwaarden werkt de ZZP'er?
 • Klopt de identiteit van de ZZP'er?
 • Zijn de afspraken over de opdracht en de uit te voeren werkzaamheden wel gekwalificeerd als afspraken tussen een opdrachtgever en ZZP'er, of is er sprake van een loondienstverband?
 • Kwalificeert het soort opdracht zich wel als een overeenkomst tussen opdrachtgever en ZZP'er, of is er sprake van een loondienstverband?
 • Is er bij de ZZP'er sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal?
 • Neemt de ZZP'er structureel deel aan het economische verkeer?
 • Is er bij de ZZP'er sprake van ondernemersrisico?
 • Heeft de ZZP'er voldoende opdrachten (drie ofmeer van gelijksoortige omvang)?
 • Is de omvang van de omzet van de grootste klant van de ZZP'er niet groter dan 70% van de totale omzet?
 • Is er bij de ZZP'er sprake van debiteuren- en incassorisico?
 • Is er bij de ZZP'er sprake van aansprakelijkheidsrisico?
 • Is er bij de ZZP'er sprake van arbeidsongeschiktheidsrisico?

Op basis van de antwoorden wordt beoordeeld of er al dan niet sprake is van zelfstandigheid van de ZZP'er en of u ook in 2015 met uw huidige ZZP'ers kunt blijven doorwerken.

U zult daarom doorlopend goed moeten blijven toetsen of de werkzaamheden van de door u ingehuurde ZZP'ers overeenkomen met de eerder aangegeven feiten en omstandigheden. Als daarin wijzigingen plaatsvinden, ligt het voor de hand dat er een nieuwe digitale aanpassing wordt gedaan. U bent aansprakelijk hiervoor!

Heeft u vragen of wilt u advies over de VAR regelgeving, neem dan vrijblijvend contact met ons op: